Käyttöehdot

Sivuston käyttö

Yleiskuvaus

Tässä sopimuksessa osapuolet ovat sivusto: Silmäleikkaukset.fi (jäljempänä “palvelu”) ja palvelun käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”).

Tällä sopimuksella sovitaan sivuston käyttöehdoista.

 • Silmäleikkaukset.fi, on sivusto internetissä, jossa on tietoa silmäleikkauksista ja mahdollisuus kilpailuttaa silmäleikkaus tarjouksia.
 • Kaikki palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.
 • Palvelu ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.
 • Sivustomme käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä tai muuta tunnistautumista.
 • Silmäleikkaukset.fi pyytää käyttäjää tutustumaan erikseen kunkin silmäleikkauksia toteuttavan yrityksen soveltamiin käyttöehtoihin.
 • Silmäleikkaukset.fi internet-sivujen käyttö on sallittua vain, mikäli käyttäjä hyväksyy tämän käyttösopimuksen.
 • Palvelu on käyttäjälle maksuton.

 

Immateriaalioikeudet

Internet-sivuilla olevan aineiston kopiointi, julkaiseminen, edelleen jakelu tai tallettaminen ilman nimenomaista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityistä käyttöä varten.

Jos väärinkäyttöä havaitaan, johtaa se oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Nämä käyttöehdot eivät anna sinulle (silmäleikkaukseen hakeutuva henkilö) aineettomia oikeuksia Silmäleikkaukset.fi:n omaisuuteen ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakeutuvalle henkilölle myönnetä, ovat tiukasti Mobile Resources Group Oy:n ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän tulee käyttää palvelua Suomen lakien ja asetuksien mukaisesti.

Silmäleikkaukset.fi internet-sivulle saa linkittää Internetissä vapaasti.

Silmäleikkaukset.fi palvelun oikeudet ja velvollisuudet

 • Silmäleikkaukset.fi ei tarjoa lääketieteellistä neuvoa / apua silmäleikkauksiin, vaan ainoastaan yleistä tietoa ja tarjoaa mahdollisuuden kuluttajille kilpailuttaa Silmäleikkaukset paikkakunnallaan.
 • Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä valitsemansa Silmäleikkauksia tekevän yrityksen omilla internet-sivuilla olevat käyttöehdot ja tilauksia koskevat toimitusehdot.
 • Silmäleikkauksia tekevät yritykset vastaavat palvelussa esitettyjen tuotteiden myynnistä ja toimituksista asiakkaille täysin itsenäisesti.
 • Silmäleikkaukset.fi ei vastaa millään tavalla palvelussa esitetyn aineiston (tekstit, kuvat) oikeellisuudesta, eikä luonnollisestikaan kolmannen osapuolen julkaisemasta aineistosta, johon palvelun internet-sivuilta on linkki.
 • Palvelun sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan.
 • Silmäleikkaukset.fi palvelu pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa.
 • Silmäleikkaukset.fi palvelu ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä tai käytön estymisestä.
 • Palvelun käyttäjä hyväksyy sen, että palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ja sen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.
 • Palvelu ei takaa, että palvelu olisi virheetön tai keskeytyksetön.
 • Silmäleikkaukset.fi ei takaa, että palvelun kautta hankitut tuotteet tai palvelut vastaavat käyttötarkoitus- tai laatuodotuksia.
 • Tuotteiden tai palveluiden ostaminen tapahtuu käyttäjän ja kauppiaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, eikä palvelu Silmäleikkaukset.fi tai sen omistaja(t) ole missään vastuussa sopimuksen sisällöstä.

Tietosuojaselosteen löydät täältä : Tietosuoja

Irtisanominen

Silmäleikkaukseen hakeutuva henkilö voi koska tahansa irtisanoa tämän sopimuksen lähettämällä tästä ilmoituksen Mobile Resources Group Oy:n asiakaspalveluun asiakaspalvelu@silmäleikkaukset.fi

Selkeyden vuoksi kerrottakoon, että tämä osio koskee vain käyttöehtojen irtisanomista Mobile Resources Group Oyn ja silmäleikkausten kilpailuttajan välillä. Kaikki Silmäleikkaukset tai sopimukset lääkärin ja leikkaukseen hakeutuvan henkilön välillä voidaan irtisanoa vain näiden omien käyttöehtojen perusteella.

Ota yhteyttä silmälääkäriin, jos haluat perua sopimuksen. Huomaa, että silmälääkärin on lain mukaan annettava sinulle tietoa silmäleikkaussopimuksen irtisanomisesta niin kuin myös tällaisen irtisanomisen seurauksista ja maksuista.

Soveltaminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Päivitetty 27.9.2019